Die Experten für abwasserfreie Produktion

Dzięki naszej konsekwentnej filozofii udało nam się wprowadzić różne pionierskie innowacje w ostatnich latach.

Wydajne procesy i niezawodne rozwiązania z myślą o produkcji wolnej od ścieków

W naszej filozofii silnie zakorzenione są pionierski duch i zamiłowanie do innowacji, dlatego prowadzimy nowatorskie Centrum Badań Stosowanych, którego celem działalności jest wspieranie produkcji wolnej od ścieków. To właśnie w nim interdyscyplinarny zespół ekspertów nieustannie pracuje nad rozwojem udoskonalonych rozwiązań służących poprawie jakości oczyszczanych ścieków przemysłowych i odzyskiwaniu surowców wtórnych z pozostałości uzyskanych w wyniku odparowania. Planowane przez nas innowacje są przy tym ściśle podporządkowane wizji produkcji wolnej od ścieków. Dzięki naszej konsekwentnej filozofii innowacyjności mogliśmy w ostatnich latach zaprezentować nowatorskie idee wyznaczające kierunki rozwoju, a także zgłosić kilkanaście rozwiązań wynalazczych do objęcia prawami ochronnymi.

Opracowujemy ekonomiczne i zrównoważone ekologicznie rozwiązania umożliwiające uwolnienie produkcji od ścieków. Tak aby również przyszłe pokolenia mogły żyć w czystym
i zdrowym środowisku...

W ciągu ostatnich 10 lat zmniejszyć prze­ciętne zużycie energii systemów destylacji próżniowej VACUDEST o 28 procent. W ten sposób systemy te gwarantują nie tylko najwyższą sprawność energetyczną, ale i najniższe koszty utrzymania i eksploatacji...

Dzięki zastosowaniu wydajnego kosztowo systemu modułowego VACUDEST jesteśmy w stanie w sposób optymalny zbudować dowolny system oczyszczania ścieków w oparciu o znormalizowane moduły funkcjonalne i aplikacje technologiczne...

Przystępując do korzystania z naszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez firmę H2O z plików cookie w celu optymalizacji usług.
Więcej informacji