Die Experten für abwasserfreie Produktion

Energia to kosztowny czynnik produkcji. Aby umożliwić jej zaoszczędzenie, od 1986 roku koncentrujemy się na stosowaniu efektywnej energetycznie metody bezpośredniego sprężania oparów. Ścieki przemysłowe odparowywane są pod niewielkim podciśnieniem, dzię­ki czemu spada temperatura wrzenia wody. Powstająca para wodna jest sprężana w sprężarce oparów do normalnego ciśnienia, przy czym rośnie jej temperatura. Energia pary wodnej jest odprowadzana do odparowywania ścieków. Z uwagi na recykling energetyczny do odparowywania nie trzeba dostarczać dodatkowej energii. Silnik sprężarki oparów jest jedynym konsumentem energii w systemie. Dzięki temu metoda VACUDEST osiąga efektywność energetyczną rzędu 95 procent.

PL Wyparka próżniowa VACUDEST z recyklingiem ścieków

Dzięki recyklingowi energetycznemu metoda VACUDEST jest najlepsza pod względem optymalizacji efektywności energetycznej i oszczędności kosztów operacyjnych.

 

W centrum uwagi: wydajność kosztowa

Poprawa efektywności energetycznej jest ważnym celem dalszego rozwoju naszych systemów destylacji próżniowej VACUDEST. W ten sposób zapewniamy optymalne przejmowanie ciepła pary przez ścieki. Ciepło resztkowe pozostałe w destylacie jest ró­wnież optymalnie wykorzystywane do wstępnego podgrzewania dopływających ścieków przemysłowych. Udało się nam w ten spo­sób w ciągu ostatnich 10 lat zmniejszyć prze­ciętne zużycie energii systemów destylacji próżniowej VACUDEST o 28 procent. W ten sposób systemy te gwarantują nie tylko najwyższą sprawność energetyczną, ale i najniższe koszty utrzymania i eksploatacji.

zozycie energi wyparka prozniowa vacudest z recyklingiem sciekow

Pracuj nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań umożliwiających produkcję wolną od ścieków. Więcej informacji o VACUDEST wyparce próżniowej, zobacz tutaj.

Przystępując do korzystania z naszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez firmę H2O z plików cookie w celu optymalizacji usług.
Więcej informacji