Die Experten für abwasserfreie Produktion

VACUDEST L 3.000 do oczyszczania zużytych emulsji chłodząco-smarujących - rozwiązanie utylizacji ścieków

Ta przykładowa kalkulacja ilustruje wydajność kosztową naszych systemów destylacji próżniowej VACUDEST. U przywołanego w powyższym przykładzie klienta nie usuwa się, a oczyszcza rocznie 3.000 m³ zużytych emulsji chłodząco-smarujących. Cenny wkład na rzecz zwiększenia ekonomicznej opłacalności i ekorozwojum.

 Rodzaj kosztu

Metoda oczyszczania VACUDEST

 Utylizacja ścieków

 Odsetki od pożyczonego kapitału

6.000 €/rok

 

 
 
Koszty utrzymania eksploatacji (energia
 elektryczna, materiały eksploatacyjne,
 koszty operacyjne, części zamienne i 
 eksploatacyjne)

 

 40.000 €/rok

 

 Świeża woda                                            

 600 €/rok

9.000 €/rok

 Usuwanie starych emulsji / 
 pozostałości po odparowani

 12.000 €/rok

150.000 €/rok

 Suma

 58.600 €/rok

159.000 €/rok

 Roczne oszczędności

 100.400 €/rok

 

 Zwrot z inwestycji (ROI)

 1,9 roku

 
Przystępując do korzystania z naszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez firmę H2O z plików cookie w celu optymalizacji usług.
Więcej informacji