Die Experten für abwasserfreie Produktion

W 1986 roku udało się nam, pionierom stosowania destylacji próżniowej, po raz pierwszy uzdatnić ścieki przemysłowe do ponownego wykorzystania. Nasza zaawansowana technologia destylacji próżniowej opiera się przy tym na prostej zasadzie rozdzielania zmieszanych substancji wykorzystującej różnice w temperaturze ich wrzenia. Ścieki przemysłowe są odparowy­wane. Wszystkie substancje o temperaturze wrzenia wyższej od temperatury wrzenia wody uwięzione są w pozostałości po odparo­waniu. Należą do nich metale ciężkie, sole, a także oleje, smary, czy też substancje powierzchniowo czynne. Ponieważ udział wody jest odparowywany, objętość pozostałości po odparowaniu zmniejsza się i stanowi od 0,5 do 5 procent pierwotnej objętości ścieków. Uno­sząca się para wodna, zwana także oparami, jest praktycznie pozbawiona zanieczyszczeń. Po skropleniu można ją ponownie wprowadzić do procesu produkcyjnego jako wodę procesową.

W destylacji próżniowej, ścieki przemysłowe są często silnie zanieczyszczone olejem, smarem, solami metali ciężkich i nie można odprowadzać ich do kanalizacji ani do wód otwartych bez oczyszczenia.

Ścieki przemysłowe są często silnie zanieczyszczone olejem, smarem, solami metali ciężkich.

Dzięki systemom destylacji próżniowej VACUDEST w prosty i wydajny sposób oczyścisz ścieki przemysłowe swojej firmy. Jakość oczyszczonej wody wyznacza nowe standardy w destylacji próżniowej i spełnia najbardziej rygorystyczne normy ochrony środowiska.

Dzięki systemom destylacji próżniowej VACUDEST w prosty i wydajny sposób oczyścisz ścieki przemysłowe swojej firmy.

Produkcja staje się tym samym całkowicie wolna od ścieków. Pewnych substancji nie udaje się całkowicie oddzielić w oparciu o zasadę destylacji próżniowej. Z tego powodu destylat uzyskiwany z konwencjonalnych parowników jest często mętny i tak kiepskiej jakości, że wymaga dalszego oczyszczenia. W ostatnich latach dzięki licznym innowacjom wyznaczyliśmy nowe standardy w zakresie optymalizacji procesu separacji. Dlatego dzięki metodzie VACUDEST osiągamy krystalicznie czyste destylaty o znacznie lepszej jakości w porównaniu do tych uzyskiwanych z tradycyjnych wyparek. Nasz opatentowany układ kondensacyjny Clearcat umożliwia na przykład redukcję ChZT (ChZT: chemiczne zapotrzebowanie na tlen, miara zanieczyszczenia zabrudzeniami organicznymi) nawet o 99 procent. Twoja inwestycja w przyszłościowy system destylacji próżniowej VACUDEST daje pewną gwarancję najlepszej jakości destylatu.

Więcej informacji dotyczących wydajności energetycznej i strukturze destylacji próżniowej tutaj.

Przystępując do korzystania z naszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez firmę H2O z plików cookie w celu optymalizacji usług.
Więcej informacji